משכנתא למוגבלים: פתרון פיננסי לבעלי נכסים עם חשבון מוגבל

הבעיה: קשיים בקבלת אשראי עקב חשבון מוגבל בבנק

ניהול תזרים מזומנים, בין אם מדובר באדם פרטי, במשק בית, בעסק או בחברה בע"מ, הוא תהליך מורכב הדורש התנהלות פיננסית שקולה ומתוכננת. במקרה של חשבון בנק מוגבל, גיוס אשראי וניהול תזרים יציב נהיה קשה עוד יותר.

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

חשבון מוגבל אינו דבר שמתנהל רק בבנק המנהל את החשבון. המידע על הגבלת החשבון מועבר לבנק ישראל ומשם לכל הבנקים והגופים הפיננסיים הגדולים האחראים על מרבית מתן האשראי למשקי בית ולעסקים בישראל ועקב נטייתם לסרב לעשות עסקים עם לקוחות מוגבלים ללא בדיקה של מהות ההגבלה מביא לקוחות מוגבלים רבים למחנק אשראי.

גופים אלה בוחנים את דירוג האשראי של הלקוחות המבקשים הלוואה, כרטיס אשראי או מוצר פיננסי אחר על מנת לאפיין את הסיכון העסקי במתן האשראי ללקוח. מכיוון שהגבלת חשבון הבנק פוגעת בדירוג האשראי בצורה משמעותית הם נתפסים כבעלי גורם סיכון משמעותי שלא לעמוד בתנאי החזר האשראי אותו הם מבקשים. לכן, בעלי חשבון בנק אשר הוגבל מתקשים לנהל את תזרים המזומנים הנחוץ לפעילותם ועלולים להגיע במהרה למצב של חדלות פרעון ולספוג הפסדים כספיים רבים, הזדמנויות עסקיות ובמקרים קיצוניים להפסיד את הבעלות על נכסים או להכריז על פשיטת רגל.

בעוד שישנם לקוחות מוגבלים אשר המוגבלות נובעת מהסטוריית תשלומים בעייתית ורוב הסיכויים שהם אכן לא יעמדו בתנאי הפרעון של האשראי אותו הם מבקשים, קיימים מקרים רבים בהם לקוחות הפכו מוגבלים כתוצאה מפתיחת תיק הוצאה לפועל שנפתח עקב סכסוך עסקי, כתוצאה מפתיחת תיק סירוב גט בבית הדין הרבני שנפתח עקב סכסוך משפטי או הכרזת הבנק על חשבון מוגבל כתוצאה מטעות כלשהיא. במקרים אלו דירוג האשראי אינו מייצג תמיד את הסיכון העסקי האמיתי של אותו לקוח מוגבל והוא נכנס למצב של מצוקה תזרימית וקשיים כלכליים למרות שייתכן שהוא יזכה בהליך שנפתח נגדו.

פתרון ללקוחות מוגבלים בעלי נכסים: משכנתאות למוגבלים

אחד מהפתרונות הפיננסים שבעל חשבון מוגבל יכול לנקוט במידה ובעל החשבון הינו הבעלים של נכס נדל"ן על מנת להתמודד עם מצב זה הוא משכנתא למוגבלים בבנק - מחזור של משכנתא קיימת בשיעור מימון גדול יותר משיעור אחוז המימון הנוכחי המתבטא בסכום המשכנתא הנוכחית לעומת שווי הנכס הממושכן. נקיטת אסטרטגיה זו תשאיר בידי בעל הנכס את ההפרש בין אחוזי המימון כפול שווי הנכס למעט סכוםים הנדרשים לביצוע כגון: שכר טרחה לעורך דין מלווה, דמי הקמה של המשכנתא החדשה, עמלת פרעון מוקדם של המשכנתא הישנה אם קיימת וכו', אך עדיין בתכנון נכון ישארו בידיו של בעל הנכס מקורות כספיים בעזרתם יוכל לתכנן ולבצע את הצעדים הכלכליים המתאימים כדי לנהל את תזרים המזומנים באופן מבוקר ומתוכנן, לבצע סגירת חובות, עיקולים והוצאות כספיות דחופות נוספות תוך שמירת הבעלות על נכסיו עד לסיום מוגבלות החשבון.

לרוב ביצוע פתרון זה הינו תהליך לא פשוט , לכן כדאי לבעל חשבון מוגבל אשר מעוניין לנקוט באסטרטגיה זו לפנות לשירותיו של יועץ משכנתאות פרטי בלתי תלוי אשר יסייע לו לתכנן תוכנית פיננסית ממוקדת המותאמת לנתוניו האישיים ולצרכיו, ייתן לו ייעוץ פרטי בלתי תלוי בשום גורם אחר, ישמור על האינטרסים שלו וילווה אותו ליווי צמוד במשך התהליך עד לסיומו.

פתרון ללקוחות מוגבלים אשר אינם בעלי נכסים: הלוואות למוגבלים

במקרה ובעל חשבון מוגבל אינו בעל נכס שניתן לקבל עבורו משכנתא, פתרון מתאים עבורו עשוי להיות לקיחת הלוואה למוגבלים. הלוואות מסוג זה הינן בדרך כלל הלוואות חוץ בנקאיות ונושאות בשיעור ריבית גבוה יותר מאשר הלוואות בנקאיות. אולם, במידה ואין באפשרות בעל החשבון המוגבל לקבל אשראי מגוף בנקאי או מצד שלישי, ייתכן ונטילת הלוואה למוגבלים תסייע לו לעבור את תקופת המוגבלות תוך כדי שמירה על תזרים מזומנים יציב והמנעות מהגעה למצב של חדלות פרעון - מצב אשר במקרים רבים גורם להוצאות כספיות גבוהות כגון: אגרות בתי משפט, אגרות הוצאה לפועל, ריביות חריגה גבוהות, קנסות והוצאות כספיות אחרות.

לפני נקיטת כל מהלך פיננסי כגון נטילת הלוואה או מהלך אחר רצוי מאוד לבצע בדיקה מקיפה לגבי ההוצאות הכספיות הצפויות בכל תרחיש ולשקול את כדאיות המהלך. גם במקרה זה, מומלץ להעזר באיש מקצוע בלתי תלוי אשר יבצע בדיקת מצב פיננסית יסודית ומקצועית וייתן ייעוץ פיננסי נטול כל ניגוד אינטרסים לגיבוש אסטרטגיית יציאה מהמצב אליו נקלע בעל החשבון המוגבל.

בנוסף, כדאי לא להתמהמה יותר מדי מכיוון שישנם מספר שלבים בנקיטת פעולות משפטיות כנגד בעל חוב שאינו עומד בהחזרים, וככל שהשלב הינו מוקדם יותר, כך הסיכויים גבוהים יותר לבעל החוב למצוא את דרכי ההתמודדות כנגד פעולות אלו ולצאת בנזקים כלכליים קלים יותר.

למידע נוסף על הלוואות למוגבלים

משכנתאות למוגבלים בחשבון