פתיחת תיק בהוצאה לפועל: הסיבות, ההשלכות ודרכי התמודדות

סיבות לפתיחת תיק בהוצאה לפועל

הוצאה לפועל זוהי הזרוע המבצעת של רשות האכיפה והגבייה הממשלתית. תפקידה העיקרי הוא לדאוג לפרעון חובות של 'חייבים' לטובת ה'זוכים' - הנושים להם בעלי החוב חייבים כספים.

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

בדרך כלל תיקי הוצאה לפועל נפתחים בעקבות פניית נושים שלא מצליחים לגבות חוב מבעלי חוב שנוצר בעקבות:

 • צ'קים חוזרים שלא כובדו בבנק מהסיבה 'אין כיסוי מספיק'.
 • שטרי חוב שחלו תנאי פרעונם ולא נפרעו.
 • שטרי משכנתא שחלו תנאי פרעונם ולא נפרעו.

סמכויות הוצאה לפועל

תיק בהוצאה לפועל יכול להפתח רק לאחר שהזוכה בתיק הציג בפני הרשות הוכחות לניסיונות לגבות את החוב מהחייב שלא צלחו. לאחר הצגת המסמכים המעידים על קיומו של החוב וההוכחות על ניסיונות הגבייה, מתבצעות בדיקות לאימות המידע ובמידה והבדיקות מאשרות את הקריטריונים נפתח תיק לטובת הזוכה ונגד החייב. במסגרת הליכי הגבייה ובכפוף לתנאים שונים הרשות יכולה לפעול על מנת לממש את החוב בדרכים הבאות:

 

 • הודעות מטעם הרשות לחייב על פתיחת התיק הכוללות את פרטי הזוכה, פרטי החוב והצגת אפשרות לחייב לפרוע את חובו.
 • עיקולים על נכסים של בעל החוב כגון: חשבונות בנק, רכבים ונכסים נוספים. במקרים מסוימים חשבונות הבנק של בעל החוב מוכרזים כמוגבלים ובעל החוב מוכרז כלקוח מוגבל מיוחד השקול ללקוח מוגבל בנסיבות מחמירות.
 • פריצה לביתו של החייב, השתלטות על רכוש מטלטלין שנמצא בביתו ועל רכבים שבבעלותו.
 • הוצאת צווי הבאה, עיכוב יציאה מהארץ ומניעת חידוש רישיונות ודרכונים כנגד החייב.
 • מינוי כונס נכסים על מנת לממש את נכסי החייב לטובת הזוכה בתיק.
 • ביצוע פקודת מאסר כנגד החייב.

סכום החוב נושא ריבית והחייב נדרש לשלם אגרה על פתיחת התיק ובנוסף על כל פעולות הגבייה שמבוצעות נגדו.

דרכי התמודדות עם הוצאה לפועל

ניתן להתמודד עם תיק הוצאה לפועל במספר דרכים שמתאימים למקרים שונים ורצוי לעשות זאת בהקדם האפשרי על מנת לא להחמיץ את פרק הזמן המותר לביצוע דרך זו ולהמנע מלהגיע לשלבים מתקדמים יותר בהליכי הגבייה שעשויים להיות בעלי השלכות כלכליות ונפשיות קשות יותר:

 • במקרה והחוב מוצדק ויש אפשרות רצוי לפרוע את החוב לפני פתיחת התיק בהוצאה לפועל ולחסוך את האגרות, הריביות והקנסות השונים שיוטלו בהליך.
 • לאחר קבלת אזהרה על פתיחת תיק ניתן לבצע תוך 20 יום הליך התנגדות לתיק ולהגיש כתב הגנה חתום ע"י עורך דין המנמק את טענות ההתנגדות לפתיחת התיק.
 • לאחר קבלת אזהרה על פתיחת תיק ניתן לטעון תוך 20 יום טענת 'פרעתי' - טענה שהחוב נפרע או שנוצר חוב נוסף בו הזוכה צריך לשלם לחייב או הסכם חדש בין הזוכה לחייב המבטל את החוב.
 • ניתן להתייצב ברשות לביצוע חקירת יכולת לתשלום החוב. בחקירה זו יש לחתום על הסכם ויתור על סודיות ולהחקר על מקורות ההכנסה של החייב ועל יכולתו לשלם את החוב. התייצבות לחקירת יכולת מבטלת את האפשרות לביצוע פקודת מאסר נגד החייב ובסופה יקבעו תנאי פרעון החוב המותאמים ליכולת החייב לפרוע את החוב.
 • ניתן לטעון שאין באפשרות החייב לשלם את החוב ולבקש להיות מוכרז כ'חייב מוגבל באמצעים' על מנת לעכב את פרעון החוב לתקופה מסויימת בכפוף להגבלות שונות המוטלות על החייב.

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל משכנתא למוגבלים.

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל הלוואות למוגבלים.

משכנתאות למוגבלים בחשבון