הליכי פשיטת רגל

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

הליך פשיטת רגל נפתח כאשר:

  • אדם החייב כספים מגיש בקשה לפשיטת רגל מבית המשפט.
  • נושה או קבוצת נושים של חייב מגישים בקשה לפשיטת רגל של חייב.

על הבקשה לפשיטת רגל לכלול עילה שהינה אחת מהעילות המפורטות בפקודת פשיטת הרגל. לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט קובע באם לפתוח בהליכי פשיטת רגל.

השלבים בהליכי פשיטת רגל

  • בקשת פשיטת רגל - הגשת בקשה לפשיטת רגל ע"י החייב או ע"י נושי החייב.
  • פתיחת הליכים - בחינת הבקשה ע"י בית המשפט והחלטה באם לפתוח בהליכים.
  • צו כינוס - אם הבקשה אושרה, בית המשפט מוציא צו לכינוס הנכסים של החייב.

 

  • אסיפות נושים - פגישות בין הנאמן לנכסי החייב לבין הנושים לגבי אופן הטיפול בנכסים.
  • דיון בבקשה וקבלת החלטה - בית המשפט מקיים דיון בהשתתפות כונס הנכסים הרשמי, החייב והנושים ומחליט באם לקבל את הבקשה לפשיטת הרגל של החייב, לדחות אותה או לדחות את ההחלטה.

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל יכולה להיות מוגשת כאמור ע"י החייב או ע"י הנושים. בדרך כלל הבקשה מוגשת על ידי החייב אשר מגיע למסקנה שאין הוא מסוגל לשלם את חובותיו ומעוניין להסדיר את מצבו המשפטי אל מול הנושים אשר מנסים לגבות את החובות בדרכים שונות לרבות פתיחת תיקים בהוצאה לפועל, הטלת עיקולים ושעבודים על רכושו, הוצאת צווי עיכוב יציאה מהארץ, צווי הבאה והליכי גבייה נוספים.

על הבקשה לפרט מהו המעשה שבגינו בית המשפט מתבקש להכריז על החייב כפושט רגל כאשר המעשה צריך להתאים לאחת מהעילות לבקשת פשיטת רגל אשר מופיעות בסעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל. אם הבקשה הוגשה ע"י החייב יש לצרף לבקשה טופס דין וחשבון מאומת המצהיר על נכסיו והתחייבויותיו של החייב, של בן הזוג ושל הילדים החיים בביתו. כמו כן, יש לצרף כתב ויתור על סודיות אשר מאפשר לכונס הרשמי לקבל פרטים על החייב מגורמים ממשלתיים, פיננסיים ונוספים.

הכונס הרשמי מעיין בבקשה, אוסף את המידע הרלוונטי על החייב, מגיע לעמדה בנושא והבקשה מוגשת לבית המשפט. על מנת למנוע קונפליקטים ומכיוון שייתכן שקיים חוב של החייב כלפי רשויות ממשלתיות ובראשן כלפי מס הכנסה שהינו חלק ממשרד האוצר, הכונס הרשמי הינו אגף של האפוטרופוס הכללי שהוא חלק ממשרד המשפטים.

צו כינוס נכסים

לאחר שבית המשפט מעיין בבקשה לפשיטת רגל ובעמדת הכונס הרשמי, הוא מוסמך להוציא צו כינוס. זהו צו המעביר את השליטה על נכסי החייב לידי נאמן מטעם הכונס הרשמי אותו ממנה בית המשפט.

במסגרת הוצאת צו כינוס הנכסים, בסמכותו של בית המשפט:

  • לעכב את הליכי הגבייה (צו עיכוב הליכים / הקפאת הליכים) הקיימים נגד החייב עד לסיום הליכי פשיטת הרגל לרבות פעילויות אכיפה של רשות הגבייה ושל ההוצאה לפועל, צווי הבאה, צווי מאסר, עיקולים וכד'.
  • להטיל הגבלות שונות על פעילותו הפיננסית של החייב ולאסור על החייב לצאת מהארץ.
  • לקבוע סכום חודשי (צו תשלומים) שהחייב צריך לשלם לקופת כינוס הנכסים.

להמשך הליכי פשיטת רגל

משכנתאות למוגבלים בחשבון