הליך כינוס נכסים: למה זה קורה ואיך יוצאים מזה?

מהו הליך כינוס נכסים?

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

כינוס נכסים זהו הליך משפטי בו ניתנות סמכויות בעלות על נכס לגוף מקצועי שאינו הבעלים הרשומים של הנכס.

בתקופת הליך כינוס הנכסים הבעלים הרשומים של הנכס אינו יכול למכור את הנכס, להשתמש בנכס כבטחון לביצוע פעולות פיננסיות או להעביר את הנכס לצד שלישי.

סיבות למינוי כונס נכסים

  • בעל הנכס הינו חייב בתיק הוצאה לפועל ואינו פועל לפרוע את חובותיו לנושיו.
  • בעל הנכס הינו חברה בהליך פירוק.
  • בעל הנכס נמצא בהליך משפטי של פשיטת רגל.

 

סמכויותיו של כונס נכסים

כונס נכסים רשאי על פי הוראות והסמכות שנותן לו הגוף הממנה לנהל את הנכס, למכור את הנכס ולעשות בנכס כל שימוש אחר שיורה לו הגוף הממנה.

כמו כן בסמכותו של כונס הנכסים לשלם תשלומים הנחוצים לתחזוקת הנכס, לקבל תגמולים שהנכס מניב או את תמורת הנכס במקרה של מימוש ולהעביר את הכספים לגוף הממנה לשם חלוקת התקבולים בין נושיו של בעל הנכס.

השלכות מימוש נכס בהליך כינוס נכסים

בדרך כלל כאשר נכס ממומש ע"י כונס נכסים התקבול הכספי תמורתו הנכס נמכר נמוך משווי השוק של הנכס בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון.

יתר על כן, כונס הנכסים מקבל דמי טרחה עבור ניהול ומימוש הנכס שנלקחת מהתקבול על מימוש הנכס, הגוף הממנה את כונס הנכסים, בין אם הגוף הינו בית המשפט או ההוצאה לפועל, מקבל שכר עבור ההליך המשפטי שגם הוא משולם מתקבול המימוש של הנכס, ולבסוף הכספים שנותרו מחולקים בין הנושים של בעל הנכס לפי חלוקה הנקבעת בהליך המשפטי.

כתוצאה מכך, בעל הנכס סופג הפסדים כלכליים כבדים שהיו יכולים להמנע אילו היה מוכר את הנכס בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון ומשלם לנושיו ישירות מהתקבולים על המכירה.

דרכי התמודדות עם כונס נכסים

רצוי להמנע מלהגיע למצב בו ממונה כונס נכסים ולממש את הנכס לפני ביצוע ההליך.

במידה וכבר מונה כונס נכסים ניתן להעזר בשירותיו של יועץ פרטי שהנו בלתי תלוי אשר במצבים מסוימים יכול לסייע לבעל הנכס להחלץ מכונס הנכסים טרם מימוש הנכס על ידו.

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל משכנתא למוגבלים.

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל הלוואות למוגבלים.

משכנתאות למוגבלים בחשבון