פירוק חברות

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

בניגוד לפשיטת רגל הנוגע לאנשים פרטיים, פירוק חברות זהו הליך משפטי הנועד לחלק נכסים של חברה לנושיה ולבעליה במידה ומתקיימת עילה לפירוק החברה. בסיום ההליכים המשפטיים, החברה למעשה מפסיקה להתקיים כישות משפטית נפרדת.

עילות לפירוק חברה

על בקשה לפירוק חברה לכלול את אחת מהעילות הבאות:

 • חדלות פרעון - החברה אינה יכולה לעמוד בחובות הכספיים לנושיה אשר מבקשים לפרק את החברה ולחלק בין הנושים את נכסיה.
 • פירוק מרצון - החברה מסוגלת להמשיך ולהתנהל כעסק חי אולם בעליה החליטו שהם מעוניינים בפירוק החברה.
 • חוסר פעילות - החברה אינה פעילה לתקופה העולה על שנה.
 • פירוק מן הצדק והיושר - החברה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה אולם היא אינה יכולה להמשיך להתנהל עקב: תרמית, סכסוך מהותי, הרס של תשתיות קריטיות לפעילות החברה ומקרים נוספים בהם בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר יש לפרק את החברה.

 

 

הליכי פירוק חברה

 • הגשת בקשה לפירוק חברה - יכולה להיות מוגשת ע"י נושה של החברה או ע"י החברה בעצמה.
 • צו פירוק - מינוי מפרק זמני לנכסי החברה, הקפאת ההליכים המשפטיים והליכי גביית חובות שמתבצעים נגד החברה.
 • חקירת הגורמים שהביאו למצב החברה והערכת נכסיה ע"י הכונס הרשמי.
 • אסיפת נושים ומינוי מפרק קבוע לנכסי החברה ע"י בית המשפט.
 • כינוס נכסי החברה והעברת התקבולים לקופת כינוס הנכסים.
 • חלוקת קופת הכינוס לנושים לפי סדר עדיפות נושים.
 • מחיקת החברה מרשם החברות.

עדיפות נושים בחלוקת נכסי חברה בפירוק

 • הוצאות הליכי פירוק החברה לרבות שכר המפרק ונושים שהבטיחו את חובם בשעבוד.
 • חובות אשר מוגדרים חובות בדין קדימה: שכר עבודה, דמי מזונות, שכירות וחובות לרשויות הממשלה והעירייה.
 • נושים בעלי חובות המובטחים בשעבוד צף.
 • נושים בעלי חובות שאינם מובטחים בשעבוד.
 • בעלי המניות של החברה.

למידע על פשיטת רגל

משכנתאות למוגבלים בחשבון