פשיטת רגל

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

פשיטת רגל זוהי הכרזה משפטית על אדם פרטי כחייב כספים אשר אינו מסוגל לשלם את החובות שצבר לנושיו. ההכרזה על אדם כפושט רגל מגיעה בתום הליך משפטי הנקרא הליך פשיטת רגל באם התקיימו תנאים מסויימים אשר הביאו את בית המשפט לסיים את ההליך בהכרזה זו.

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל נפתח כאשר:

  • אדם החייב כספים מגיש בקשה לפשיטת רגל מבית המשפט.
  • נושה או קבוצת נושים של חייב מגישים בקשה לפשיטת רגל של חייב.

למידע נוסף על הליכי פשיטת רגל

 

רשימת פושטי רגל

קובץ עדכני הכולל בתוכו את רשימת האנשים לגביהם מתקיימים הליכי פשיטת רגל או שההליכים לגביהם הסתיימו ב 7 השנים האחרונות וכמו כן קובץ הכולל חברות בפירוק מתפרסמים באתר משרד המשפטים תחת אפוטרופוס כללי -> הכונס הרשמי. הרשימות ניתנות להורדה מהקישור הבא:

רשימת פושטי רגל ורשימת חברות בפירוק.

עפ"י הודעה שפורסמה לאחרונה, הקובץ המכיל את רשימת פושטי הרגל ניתן יהיה להורדה באתר לכלל הציבור עד לתאריך 2.9.2012. על מנת לקבל גישה לרשימה עדכנית לאחר תאריך זה יש למלא טופס הצהרה ולהגישו לכונס הרשמי לקבלת אישור. רשימת החברות בפירוק תמשיך להיות נגישה לכלל הציבור גם לאחר תאריך זה.

פשיטת רגל טפסים

אתר משרד המשפטים מכיל מספר טפסים הרלוונטיים לפשיטת רגל ולפירוק חברות לרבות:

  • טופס בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.
  • טופס בקשה לפירוק חברה.
  • טופס דין וחשבון על חובות ונכסים.
  • טופס הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל.
  • טופס דו"ח על הכנסות והוצאות חודשי לפושט רגל.
  • טפסים נוספים.

הטפסים ניתנים להדפסה וחלק מהטפסים מופיעים גם בפורמט מקוון, מה שמאפשר מילוי, תשלום ושליחה מקוונת של הטפסים. ניתן להוריד את הטפסים מהקישור הבא:

פשיטת רגל טפסים.

עורך דין פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל הינם מורכבים ובעלי משמעויות כלכליות מרחיקות לכת על החייב אשר צפויות להשפיע על אורח ורמת חייו באופן ניכר. כמו כן, ההחלטות הניתנות במסגרת התהליך בעלות השפעה מהותית גם על נושיו של פושט הרגל. לכן, רצוי לקבל ייעוץ וליווי משפטי מאת עו"ד פשיטת רגל על מנת לעבור את התהליך הלא פשוט בצורה המועילה ביותר.

משכנתאות למוגבלים בחשבון